Om Trygve Ullaland AS

Trygve Ullaland AS logo, T. Ullaland

Trygve Ullaland AS er maskinentreprenør-selskapet, som vart starta opp i 1998 av bonden Trygve Ullaland. I dag er det sonen Thor-Arne Ullaland som er dagleg leiar.

Referanseliste:

Trolleskjæret

 • Historikk

  Trygve og Thor Arne Ullaland

Trygve Ullaland AS vart etablert i 1998 og har drive med grunn- og betongarbeid.
Hovudområdet har vore utbygging av kommunale tekniske anlegg, steinuttak, oppbygging av industriområde.

Dette har resultert i oppdrag som:
Utbygging på Ewos, riving av bygg, grøfter og trafostasjonar for SFE Nett AS og utvikling av byggefelt som vi sjølv har kjøpt tomteareal til. Vi har også utvikla og investert i eigne industriareal.

 • Tilførsel trafo Nygård. ullaland.no
 • Borerigg på topp av skjæring. ullaland.no

Fagområde:

Grunnarbeid, sprenging, masseflytting, kommunale teknisk anlegg, kabelanlegg, komplett tilrettelegging av byggefelt og bygging av gang- og sykkelveg er våre spesialområde. Bedrifta er godkjend for miljøkartlegging, miljøsanering og avfallshandtering, har ADK 1-sertifikat (for utførelse og omlegging av ledningsnett) og er sentralt godkjend i mange klassar.

Bedrifta har dei 3 siste åra hatt 10-14 tilsette og 20 mill. NOK i omsetning og har ein sunn økonomi.

Vi er også godkjend opplæringsbedrift og har for tida ein person under opplæring.

Sjå maskinparken vår

 • Fagfolk

  Tilsette i T. Ullaland

I tillegg til administrasjonen – sjå kontaktida, er vi:

 • 6 maskinkøyrarar med fagbrev
 • 3 skytebasar
 • 6 lastebilsjåførar
 • 2 anleggsarbeidarar

Vi er godkjent lærebedrift og har for tida 1 lærling.