Om Trygve Ullaland AS

Trygve Ullaland AS logo, T. Ullaland

Trygve Ullaland AS er maskinentreprenør, som vart starta opp i 1998 av bonden Trygve Ullaland. I dag er det sonen Thor-Arne Ullaland som er dagleg leiar.

Vi er eit lokalt selskap i Florø som tar på oss alt innen bygg og anlegg. Bedriften har ein topp moderne maskinpark og investerer stort i det grønne skiftet. Vi har byttet ut mesteparten av bilparken til elektrisk, samt knuseverk og soldeverk har mulighet for elektrisk drift.

Vi består av 12 flinke fagarbeidere innen fjell og bergverk, vei og anlegg, maskinfører og anleggsgartnerfaget. Største oppdragsgivere for oss har vert Linja, Kinn Kommune, Ewos og Vegvesenet

Referanseliste:

Masseuttak Gunnhildvågen

Skytebanen

Helikopterhangar

 • Historikk

  Trygve og Thor Arne Ullaland

Trygve Ullaland AS vart etablert i 1998 og har drive med grunn- og betongarbeid.
Hovudområdet har vore utbygging av kommunale tekniske anlegg, steinuttak, oppbygging av industriområde.

Dette har resultert i oppdrag som:
Utbygging på Ewos, riving av bygg, grøfter og trafostasjonar for SFE Nett AS og utvikling av byggefelt som vi sjølv har kjøpt tomteareal til. Vi har også utvikla og investert i eigne industriareal.

 • Tilførsel trafo Nygård. ullaland.no
 • Borerigg på topp av skjæring. ullaland.no

Fagområde:

Grunnarbeid, sprenging, masseflytting, kommunale teknisk anlegg, kabelanlegg, komplett tilrettelegging av byggefelt og bygging av gang- og sykkelveg er våre spesialområde. Bedrifta er godkjend for miljøkartlegging, miljøsanering og avfallshandtering, har ADK 1-sertifikat (for utførelse og omlegging av ledningsnett) og er sentralt godkjend i mange klassar.

Bedrifta har dei 3 siste åra hatt 10-14 tilsette og 20 mill. NOK i omsetning og har ein sunn økonomi.

Vi er også godkjend opplæringsbedrift og har for tida ein person under opplæring.

Sjå maskinparken vår

 • Historikk

  Trygve og Thor Arne Ullaland

I tillegg til administrasjonen – sjå kontaktsida, er vi:

 • 6 maskinkøyrarar med fagbrev
 • 3 skytebasar
 • 3 lastebilsjåførar

Vi er godkjent lærebedrift og har for tida 1 lærling.