Ullaland Bygg og Eigedomsutvikling AS

Ullalnd Bygg og Eigedomsutvikling

Ullaland Bygg og Eigedomsutvikling er våre eigne utbyggingsprosjekt.

Referanseliste:

Fjordgata Panorama

Nyheimsvegen

Fagerlia

  • solheimsfeltet-ULLALAND.NO

Solheimslia B13

T. Ullaland AS har ferdigstilt nytt bustadfelt på Solheim. Feltet er utbygd med ei bustadblokk som innheld  til saman 47 einingar i varierande storleik.

  • Tilførsel trafo Nygård. ullaland.no

Hans Blomgate

Hans Blomsgate

  • Fagerlia

    Fagerlia UBE prosjekt -www.ullaland.no
  • Fjordgata Panorama

    Fjordgata Panorama - UBE - www.ullaland.no
  • Bustadfelt Nybømarka

UBE og T. Ullaland bygger ut bustadsområde i samarbeid med andre utbyggarar. Vi tar oss av alt frå grunnarbeid og infrastruktur til leikeplass og grøntareal. I Fagerlia står Florø Byggservice for utbygging og sal av bustadane.