Ullaland Bygg og Næringsutleige AS

Ullalnd Bygg og Næringsutvikling

UBN er datterselskapet til Trygve Ullaland AS, som driv med bygg og næringsutleige.

Referanseliste:

Hamregata 17 og 19

Evjegata

Trolleskjæret

 • Hamregata 19

 • Evjegata

  Evjegata - UBN: bygg og parkering -www.ullaland.no
 • Hamregata 17

Næringsbygg / areal
UBN  driv med bygg og næringsutleige. Vi har fleire bygg og areal rundt om i Florø og har mange spennande firma som leigetakarar. Det gjer våre bygg til ein liten «næringshage». I 2005 kjøpte vi Køff bygget på evja og har siden den gang drevet med utleige. Etter kvart utvidet vi og kjøpte nabobygget og gamle SFE bygget ved europris.

Leigatakarane våre: 

 • UCO
 • Ocea (Mercatus )
 • Sivilforsvaret
 • Florø Rør
 • Evoy
 • Ewos
 • Dolfin (leveransar til leiteriggar i nordsjøen)
 • Origod / Nærtenesten
 • Ahlsell
 • Berge & Co

NESJANE

På Nesjane industriområde i Eikefjord har vi i dag masseuttak for prosjekt i Eikefjord-området.

 • Nesjane industriområde

  Reinsking fjell med pigg - ullaland.no
 • Trolleskjæret

 • DK Ferdigbetong

 • K. Jansen

TROLLESKJÆRET

På Trolleskjæret leiger vi ut til DK Ferdigbetong, K. Jansen og EWOS / Cargill. Vi har eiga kai der vi tek imot sand og grus. Trygve Ullaland AS har også masselageret sitt her.

ADMINISTRASJONSBYGG

I 2021 vart administrasjonsbygget for Cargill ferdig. Trolleskjæret AS som er eit selskap under Ullaland-konsernet eig bygget og har ein leigeavtale med Cargill på 20 år. Bygget inneheld flotte kontorlokaler, garderober, kantine, parkeringsgarasje og skywalk.