Ullaland Bygg og Næringsutleige AS

Ullalnd Bygg og Næringsutvikling

UBN er datterselskapet til Trygve Ullaland AS som driv med bygg og næringsutleige.

 • Hestenesgata

  Tomtebygging - ullaland.no
Næringsbygg / areal
UBN  driv med bygg og næringsutleige. Vi held til i Hestenesgata og har mange spennande firma som leigetakarar. Det gjer vårt bygg til ein liten «næringshage».

Leigatakarane våre: 

 • UCO
 • Ocea (Mercatus )
 • Sivilforsvaret
 • Florø Rør
 • Hammerseth Transport
 • Overflateservice (Terje Knutsen)
 • Dolfin (leveransar til leiteriggar i nordsjøen)

 • Nesjane industriområde

  Reinsking fjell med pigg - ullaland.no

På Nesjane industriområde i Eikefjord har vi i dag masseuttak for prosjekt i Eikefjord-området.

 • Trolleskjæret

  Borerigg ved sjø - ullaland.no

På Trolleskjæret leiger vi ut til DK Ferdigbetong. Vi har eigen kai der vi tek imot sand og grus. Trygve Ullaland AS har også sitt masselager her.

Vi er også i gang med å prosjektere eigen hall med areal for utleige. Hallen skal byggast i 2012 mellom Global og betongfabrikken til DK Ferdigbetong.