Opprydning gamle Florø Skytebane

I oppdrag for Kinn kommune hadde vi jobben med å fjerne forurensende masser på den gamle skytebanen. Takka være flinke ansatte, god planlegging, samarbeidet med miljørådgiverar frå Norconsult og tiltakshaver Kinn Kommune gikk dette på skinner. Vi har kjørt 9000 tonn med forurenset masser til deponi i Balsfjord, og blant annet Sunnfjord Miljøverk.