Oppstart skytebanen

I oppdrag for Kinn kommune har vi jobben med å fjerne forurensende masser på den gamle skytebanen. Vi er godt igang med arbeidet og dei første salvene er sprengt for å få masser til å bygge anleggsveier. Siltduk er lagt ut i vatnet for å hindre forurensing ut i vatnet.