Helikopterhangar

Som underentreprenør for Consto Florø AS har vi hatt alt grunnarbeidet med den nye helikopterhangaren til Forsvarsbygg. Over 20 000 m3 med jordmasser er kjørt vekk og 40 000 m3 med fjell er blitt sprengt ut. Steinmassene har blitt nytta til knusing for pukk og grus, men mesteparten er brukt i forbindelse med molo utbygging.

Prosjektet har bestått av mykje sprenging og massetransport, men grøfter, fundamenter og murer skal på plass. Framfor hallen skal eit område på ca 8000m2 planerast med pukk og grus før asfaltering.