Trolleskjæret

På Trolleskjæret leiger vi ut areal / bygg til speditør K. Jansen, fôrfabrikken EWOS / Cargill og til betongfabrikken DK Ferdigbetong. I tillegg har vi eigen lagerplass for stein og grus, med steinknuser. Vi jobbar med ei større utfylling i sjøen på området, og har vår eiga kai her.

MASSELAGER

Masselager, sjøfylling, kai og steinknuseri på Trolleskjæret.

UTLEIGEAREAL OG BYGG

Vi leiger ut til

  • K. Jansen
  • EWOS / Cargill
  • DK Ferdigbetong