Trolleskjæret

På Trolleskjæret leiger vi ut areal / bygg til speditør K. Jansen, fôrfabrikken EWOS / Cargill og til betongfabrikken DK Ferdigbetong. I tillegg har vi eigen lagerplass for stein og grus, med steinknuser. Vi jobbar med ei større utfylling i sjøen på området, og har vår eiga kai her.

MASSELAGER

Vi produserer eigne massar som grus, singel, pukk, sand og sortert jord. All overskuddstein som vi skyter fra ulike prosjekt blir kjørt ned hit og knust opp med eit knuseverk, videre sortert i eit sorteringsverk.

Vi tar imot gammal asfalt og resirkulerer den om til grus. Jord som fjernes fra ulike prosjekt blir sortert opp og gjenbrukt som soldet jord/hagejord.

UTLEIGEAREAL OG BYGG

Vi leiger ut til

  • K. Jansen
  • EWOS / Cargill
  • DK Ferdigbetong