FERDIGSTILT MOLO FOR KLUBBEVIKA BRYGGELAG

Over 50 000m3 stein, 2000m2 med plastring og muring har gått med på å lage moloen. Stein er henta fra utbyggingen vi hadde med Notøbakken panorama og Forsvarsbygg sin nye hangar.

FURUHOLMEN

I oppdrag for Florø Seilforening skal vi bygge molo på ca 80 meters lengde. Rundt 28 000m3 stein og 1000m2 plastring vil gå med for å bygge moloen og vi er godt gang med sjøfyllingen og plastring.