Gunnhildvågen masseuttak

Vi sprenger ut ca 15.000 m3 fjell i Gunnhildvågen for å etablere nytt næringsareal. Massane blir knust opp og siktet i ulike fraksjoner og brukt i lokale byggeprosjekt i Florø.