Hamregata 17 og 19

I Hamregata 17 har vi eit bygg på 2200 m² og eit uteareal på 7000 m². For tida blir dette brukt av Nærtenesten.

I Hamregata 19 leiger mellom andre UCO eit uteareal på 7000 m² og bygg på 3000 m². Her har UBN ledig eit bygg på 700 m² med takhøgde på 6,5 meter.

UTEAREAL OG BYGG

I Hamregata er det god lagerplass inne og ute.