Kaianlegg Gunhildvågen

T. Ullaland har hatt utbygginga av heile dette anlegget, frå utdjuping i sjø til kai- og landanlegg

PRIVAT KAIANLEGG

Arbeid i sjø og på land.