Hagearbeid og hagejord

Vi samlar og sorterer jord frå byggeprosjekt – og leverer god jord til private hagar.

Vi tar på oss oppdrag for private og burettslag med å opparbeide hagar.

HAGEARBEID

Vi leverer hagejord og «bygger» hagen.